Inloggen

Welkom bij KleinLef!

KleinLef is een vrijwillig samenwerkingsverband van, voor en door kleine uitvoeringsorganisaties. We zetten ons in om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden te verbeteren. Samen werken we aan gemeenschappelijke oplossingen en bundelen we onze krachten. Kijk voor meer informatie op deze site of stel uw vraag via info@kleinlef.nl.

  • KleinLef

   Bestuurstafel KleinLef 19 april jl.

   May 1, 2018 - In het zonnetje op het afgesloten terras bij Pavlov hebben de bestuurders van de KleinLef leden bij elkaar gezeten op 19 april jl. De onderwerpen die besproken zijn: - De reorganisatie bij de RSJ: welke lessen kunnen hier uit gehaald...
   • KleinLef

    Nieuw lid KleinLef: STAB

    May 1, 2018 - De STAB is lid geworden van KleinLef. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) is een kleine stichting van ongeveer 45 fte in Den Haag. De STAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die...
    • KleinLef

     Samenwerking Huurcommissie en Schadefonds een feit!

     April 12, 2018 - Vandaag is de samenwerking tussen de Huurcommissie en het Schadefonds Geweldsmisdrijven een feit geworden. Zij gaan IV-adviseurs met elkaar delen in een I-Office. Om dit goed in te kunnen richten zijn zij gezamenlijk de...
     • KleinLef

      Nieuw lid KleinLef: Nuffic

      April 12, 2018 - Nuffic wordt lid van KleinLef. Nadat zij proeflid zijn geweest hebben ze besloten om bij KleinLef aan te sluiten. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot...
      • KleinLef

       Nieuw lid KleinLef: BKWI

       April 6, 2018 - Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) is het 31e lid van KleinLef! BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze bestaan sinds januari...
       • KleinLef

        Regelhulp AVG

        February 18, 2018 - Binnen de overheid is samen met de Autoriteit Persoonsgegevens een regelhulp AVG ontwikkeld. Deze regelhulp helpt organisaties in kaart te brengen wat zij voor 25 mei 2018 nog moeten doen om aan de AVG te...

       Nieuwsbrief