Inloggen

Welkom bij KleinLef!

KleinLef is een vrijwillig samenwerkingsverband van, voor en door kleine uitvoeringsorganisaties. We zetten ons in om de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden te verbeteren. Samen werken we aan gemeenschappelijke oplossingen en bundelen we onze krachten. Kijk voor meer informatie op deze site of stel uw vraag via info@kleinlef.nl.

  • KleinLef

   Samenwerking Huurcommissie en Schadefonds een feit!

   April 12, 2018 - Vandaag is de samenwerking tussen de Huurcommissie en het Schadefonds Geweldsmisdrijven een feit geworden. Zij gaan IV-adviseurs met elkaar delen in een I-Office. Om dit goed in te kunnen richten zijn zij gezamenlijk de...
   • KleinLef

    Nieuw lid KleinLef: Nuffic

    April 12, 2018 - Nuffic wordt lid van KleinLef. Nadat zij proeflid zijn geweest hebben ze besloten om bij KleinLef aan te sluiten. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot...
    • KleinLef

     Nieuw lid KleinLef: BKWI

     April 6, 2018 - Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) is het 31e lid van KleinLef! BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze bestaan sinds januari...
     • KleinLef

      Regelhulp AVG

      February 18, 2018 - Binnen de overheid is samen met de Autoriteit Persoonsgegevens een regelhulp AVG ontwikkeld. Deze regelhulp helpt organisaties in kaart te brengen wat zij voor 25 mei 2018 nog moeten doen om aan de AVG te...
      • KleinLef

       Nieuwe leden KleinLef! Autoriteit Persoonsgegevens en ACVZ

       January 26, 2018 - KleinLef heeft er weer twee nieuwe leden bij! De Autoriteit Persoonsgegevens is lid geworden en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In de nieuwsbrief van februari vindt u meer informatie over deze organisaties. Wij heten hen van harte welkom!
       • KleinLef

        Interessant werkbezoek aan Nationaal Archief 27 november jl.

        December 8, 2017 - Op 27 november jl. hebben mensen uit de werkgroepen DIV & Archivering en Digitalisering van KleinLef een werkbezoek gebracht aan het Nationaal Archief. Tijdens het volle maar interessante programma zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:...

       Nieuwsbrief