Inloggen

Voortgangsrapportage Digitaal 2017 en monitor GDI

  KleinLef
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door KleinLef 813 dagen geleden

  Op 14 december 2015 is de Voortgangsrapportage 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze jaarlijkse rapportage laat zien hoe de overheid vordert met de doelstelling om de dienstverlening in 2017 digitaal geregeld te hebben. Lees verder op digitaleoverheid.nl.

  Daarnaast is de monitor van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) meegezonden. In de monitor wordt zichtbaar wat de voortgang is van de GDI. De voortgangsresultaten worden weergegeven aan de hand van rapportages over het gebruik van GDI-voorzieningen in overheidsdienstverlening en de aansluitingen die daarvoor nodig zijn. Per GDI-voorziening wordt aangegeven wat wanneer beschikbaar komt (beschikbaarheid), wat de stand is betreffende aansluiten op de voorziening (aansluiten) en de mate waarin daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de voorziening (gebruik). Lees verder op digitaleoverheid.nl.

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers