Inloggen

Interview met KleinLef lid ICTU!

  KleinLef
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door KleinLef 563 dagen geleden

  Stichting in overheidsland: ICTU over haar deelname in KleinLef

   

  In overheidsland is ICTU bepaald geen onbekende. Sinds 15 jaar speelt de onafhankelijke stichting en uitvoeringsorganisatie voor ICT een centrale rol bij het verbeteren van de digitale overheid. Maar wat beweegt ICTU? En wat hoopt de organisatie te bereiken met KleinLef, waarvan ICTU sinds het begin van 2016 lid is? Een goede reden voor een (hernieuwde) kennismaking met de organisatie. Tijd voor een gesprek met Japke Geertsma, directeur bedrijfsvoering van ICTU.

   

  De ICT centraal

  ‘We zijn ‘een echte ICT-projectenclub’, aldus Japke. ‘Met zo’n 500 medewerkers, waarvan er 130 rechtstreeks bij ons in dienst zijn. Veel van onze medewerkers zijn specialisten binnen de ICT en zijn extern. Onze core business is de digitale overheid, van advies en softwarerealisatie tot architectuur en projectuitvoering. Hierbij gaat het niet alleen om techniek, maar juist om implementatie, het gebruik en de gebruikers van ICT. ICTU werkt overheidsbreed. Meestal voor het Rijk, maar ook voor provincies en waterschappen en, samen met overheidspartners zoals KING, in het gemeentelijke domein.

  Stichting biedt voordelen

  Een van de zaken die ICTU bijzonder maakt: we zijn een stichting. We hangen dus niet aan een beleidsdepartement. Daardoor kan ICTU werken als onafhankelijk adviseur en uitvoerder binnen de hele overheid. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is formeel verantwoordelijk voor het beheer van de stichting en heeft daarvoor een bestuur aangesteld. Daarin zitten bij ICTU bestuurders en directeuren uit alle overheidslagen, met alle voordelen van dien. Via hen hebben we toegang tot een breed bestuurlijk netwerk. Ons bestuur denkt graag mee en treedt op als sparringpartner. We vinden die betrokkenheid belangrijk en investeren daarin, door ze te laten zien wat we concreet doen. Waar we tegen aan lopen. Welke producten we ontwikkelen. En welke resultaten we boeken.

  Sinds februari is ICTU lid van KleinLef. Wat is tot nu toe je indruk?

  Ik vind KleinLef een heel prettig samenwerkingsverband. De leden spreken open met elkaar over dilemma’s en wisselen tips en contacten uit. Tijdens een van mijn eerste bijeenkomsten werd José Lazeroms gevraagd haar ervaringen uit de Manifestgroep te delen. Dat was al meteen heel interessant en nuttig. Zij onderstreepte het belang van een partnernetwerk binnen de overheid. Ik hoef zelf niet na elke bijeenkomst met iets tastbaars terug te komen. De meerwaarde van KleinLef schuilt er in dat je elkaar echt leert kennen, een netwerk opbouwt. Als je elkaar dan een keer nodig hebt, kun je snel schakelen. En KleinLef is veilig. We kunnen eerlijk tegen elkaar zijn en hoeven niet alleen onze successen uit te venten, maar kunnen ook ervaringen delen over dingen die niet goed zijn gegaan. Daar leer je van.

  Wat kan KleinLef doen?

  Met KleinLef kunnen we onze krachten en belangen bundelen, bijvoorbeeld op thema’s als Digitaal 2017. Via ons netwerk kunnen we onze stem op bestuurlijk niveau laten doordringen, ook bij het Nationaal Beraad van de Digicommissaris. Deelname aan KleinLef heeft voordelen voor ICTU. We zijn als stichting toch een vreemde eend in de bijt. Omdat we formeel geen Rijksoverheid zijn, kan het gebeuren dat bepaalde informatie vanuit de beleidsdepartementen ons niet goed of tijdig bereikt, terwijl die wel nuttig of nodig is om ons werk goed te kunnen doen. Ook het KleinLef netwerk vervult daar een rol in. Daarnaast helpt het lidmaatschap ons het gesprek te voeren met de departementen en we delen ervaringen en zorgpunten die daarbij kunnen ontstaan. De leden zoeken steun bij elkaar!

  HR onderwerpen

  Ook op verschillende HR-onderwerpen biedt KleinLef hulp. Zo delen we vacatures. We hebben allemaal te maken met de veroudering van het personeelsbestand. En we vissen allemaal in dezelfde ICT-vijver: hoe haal je goede IT’ers binnen? Binnen KleinLef bestaat er veel aandacht voor HR onderwerpen. Logisch, want die zijn universeel en alle leden hebben ermee te maken. Voor ICT-functies geldt dat de programma’s van het Rijk niet altijd zijn toegesneden op de behoeften van kleinere uitvoeringsorganisaties met een specifiek werkveld. Ook daar kunnen we samen optrekken en van elkaar leren.

  En welke concrete vragen hebt je zelf?

  Als directeur bedrijfsvoering heb ik te maken met basale bedrijfsvoeringsvraagstukken als archivering en managementinformatie. Kan ik kijken hoe andere organisaties hun informatiemanagement hebben ingericht en wat daarbij komt kijken? Wat kan ik hergebruiken van anderen als we de kwaliteit en bruikbaarheid van onze managementrapportages bij ICTU willen verbeteren? Heel concreet: we kampten een tijd geleden met de vraag of we tijdschrijven kunnen koppelen aan ons financiële systeem. Toen zijn we gaan kijken bij Logius, die met dezelfde systemen werken. Het bleek te kunnen. Je kunt zo veel leren van elkaars ervaringen.

  De toekomst van KleinLef

  Het is goed als KleinLef erin slaagt te blijven zoals het samenwerkingsverband nu is: informeel, veilig en concreet. Al te grote ambities zouden daaraan afbreuk kunnen doen, terwijl KleinLef voor mijn gevoel juist het meest succesvol kan zijn in het kleine. Anderzijds moet KleinLef blijven werken aan zijn eigen bekendheid binnen de overheid. Bestuurders en anderen moeten wel weten dat KleinLef bestaat. En waar KleinLef voor staat.

   

  Japke Geertsma.jpg  

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers