Inloggen
 • Blogs
 • KleinLef
 • INTERVIEW: Concreet en samen: Michel Smithuis over KleinLef in 2017

INTERVIEW: Concreet en samen: Michel Smithuis over KleinLef in 2017

  KleinLef
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door KleinLef 493 dagen geleden

  Concreet en samen: Michiel Smithuis over KleinLef in 2017

   

  ‘Je hebt verzamelen, opwaarderen en interpreteren. Verzamelen doe je op een plaats delict. In het laboratorium ga je opwaarderen. Je haalt het DNA eruit. En dan komt de interpretatie. Van wie is dat DNA? En hoe komt het daar? Wij normeren die laatste groep deskundigen’.

   

  Aan het woord is Michel Smithuis, directeur van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen in Utrecht. De NRGD is opgericht na de zaak Lucia de B. en bevordert en bewaakt de deskundigheid in de Rechtspraak. Vanaf eind 2016 is Michel Smithuis een van de nieuwe bestuursleden van KleinLef.

   

  ‘Wij zijn er voor toetsing van de kwaliteit van gerechtelijk deskundigen. Dat is onze core business. We bestaan uit 10 vaste medewerkers en een college van 7 personen. Daaromheen 80 deskundigen die samen met ons normen opstellen, toetsen en advies geven. In totaal zo’n honderd mensen. Klein dus, qua vaste medewerkers. Maar er komt steeds meer op ons af, dat ook steeds meer kost. En we moeten voldoen aan steeds meer financiële en technische eisen.

   

  Zoals al mijn collega’s wil ik een goed financieel systeem. En goede IT. En op HR gebied wil ik medewerkers mobiliteit bieden. Maar dat alles wel zo min mogelijk ten koste van onze hoofdtaak. Dan moet je niet steeds zelf het wiel uitvinden, maar kennis naar binnen halen. Kijken naar de buren, bij elkaar aan sluiten. Als je zaakgericht werken alleen ontwikkelt, ben je twee keer zoveel kwijt als wanneer je dat met drie of vier anderen doet. Natuurlijk: elke inregeling verschilt. Maar de helft van wat er moet gebeuren is vergelijkbaar. Dus je maakt veel dubbele kosten. Van mijn jaarlijkse budget van 1,6 miljoen gaat 10 a 15% op aan IT-kosten. Hetzelfde geldt voor HR: als medewerkers de kans krijgen via werken bij de buren elders aan de slag te gaan, bied je een medewerker die daaraan toe is een nieuw perspectief.’

   

  Het NRGD is vanaf het begin betrokken bij KleinLef. Waarom stappen jullie nu in het bestuur?

  ‘Wil je in een samenwerkingsverband iets bereiken, dan moet je zelf een bijdrage leveren. Het gaat niet vanzelf. Het nieuwe bestuur heeft half november overlegd over de speerpunten voor 2017. We hebben gekeken naar onderwerpen, maar ook naar concrete stappen, zodat de leden ermee aan de slag kunnen. Er zijn urgente dingen, zoals een zaakgericht systeem. Dan heb je een aanleiding bij een ander lid te gaan kijken. Voor andere onderwerpen moeten we kijken hoe we actiever kunnen worden. Zoals op HR gebied, waarin ik erg geïnteresseerd ben. Daar liggen al concrete plannen. In 2017 gaat de winkel van KleinLef echt open, met concrete producten.’

   

  Zoals?

  De uitwisseling van vacatures en stages. Dat kun je doen via elkaars websites. Dan gaan mensen zelf kijken en reageren als ze iets interessant vinden. Van belang is wel dat men zijn vacatures wil delen. Wat ook kan: vacatures onderling invullen, of zelfs een soort vlootschouw doen. Dergelijke vervolgstappen hebben we nog niet uitgewerkt. Ik vind wel dat dat we in 2017 kunnen kijken naar hoe werken bij de buren gaat bij de organisaties die dat nu naar tevredenheid doen. We kunnen daarvan leren en dat overzetten naar de 18 organisaties van KleinLef. Wat ik ook zou willen: kennisuitwisseling tussen HR-medewerkers. Niet alleen binnen KL, maar ook tussen uitvoering en departement. Dat gebeurt veel te weinig. Ik zou dat wel willen meenemen in de ontwikkelingen.‘

   

  Jullie hebben veel externe adviseurs. Beïnvloedt dat jullie opstelling binnen KleinLef?

  ‘Cultureel gezien zijn wij gewend kennis van elders te halen. We hebben iets weg van een virtuele organisatie. Dat je niet alles in huis hoeft te hebben, zit ons in de genen. Dat biedt kansen, zeker bedrijfsmatig. We werken financieel al samen met vijf andere organisaties: met het CRM, de Hoge Raad, het AP, met Justid en het Schadefonds. We hebben één control-organisatie. Het is een onderwerp dat ik binnen KleinLef zou willen bekijken. Kun je functionaliteit met elkaar delen, zoals een senior HR-functie of webredactie? Je zou als KleinLef kunnen inhuren en kunnen samenwerken. We huren drie communicatiedeskundigen annex webredacteuren en die gebruiken we met 15 van de 18 organisaties. Een soort permanente pool. De organisatie is zelf misschien te klein om iemand fulltime in dienst te nemen. En omdat die persoon bij meerdere organisaties werkt, gaat er kennis stromen tussen de deelnemers. Dubbel voordeel. Ik zou daar wel blij van worden.’

   

  En jullie inhoudelijke deskundigen?

  Er bestaat geen NRGD-opleiding. Dat hoeft ook niet: het gaat om de juiste competenties. Die passen ze toe op een specifiek terrein. Ze weten alles van normeren en toetsen. Maar ik neem mensen aan op basis van talenten. Analytisch vermogen, proactiviteit, meedenken en met ideeën komen om iets uit te voeren. Dat is wat we nodig hebben. En ik zou niet weten waarom iemand met vergelijkbare talenten niet elders zou kunnen werken! Natuurlijk zijn er specialistische juridische of technische functies. Maar ik zou me ook willen richten op de bredere beleidsfuncties. Als bestuurder is het goed te kijken naar competenties van mensen en niet alleen naar waar ze werken. Dan doe je mensen tekort. En vind je zelf ook geen goede medewerkers.’

   

  Waar ben je op dit moment nieuwsgierig naar binnen KleinLef?

  ‘Ik ken niet alle leden even goed. We zijn bij Justid geweest voor archivering. En bij het CJIB voor de inrichting van hun registratiesystemen. Toen we hoorden van het Schadefonds zijn we gaan kijken voor zaakgericht werken. Maar er zijn er vast meer. KleinLef organiseert in 2017 ook een symposium. Iedereen is toch geneigd te denken in termen van zijn eigen Jaarplan, eigen behoeften en middelen, eigen mensen. Terwijl het erom gaat hoe je kunt delen en met anderen zaken oplost. De samenwerking volgens KleinLef heeft wat meer tijd nodig en je moet out of the box kunnen denken om dingen voor elkaar te krijgen. Als er hogere urgentie is regelen we dat binnen KleinLef met elkaar. Maar personeel uitwisselen wordt al wat ongrijpbaar. Dan moet je het traditionele organisatiemodel wat loslaten. Concreet samenwerken, tot het niveau dat je naar elkaar gaat verwijzen voor specifieke diensten.’

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers