Inloggen

Nieuw lid KleinLef: Doc-Direkt

    KleinLef
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door KleinLef 485 dagen geleden

    Doc-Direkt is lid geworden van KleinLef! Doc-Direkt is een rijksbrede shared service organisatie onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Doc-Direkt beheert en bewerkt archieven voor een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. De organisatie is samengesteld uit de archiefdiensten van de ministeries, het semi-statisch archief van de Belastingdienst en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS). We heten Doc-Direkt van harte welkom bij KleinLef!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers