Inloggen

Nieuw lid KleinLef: Directie UAW (SZW)

    KleinLef
    • iedereen (publiek zichtbaar)
    Door KleinLef 441 dagen geleden

    De Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) is lid geworden van KleinLef. De Directie UAW valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze zijn een kleine uitvoeringsorganisatie (ongeveer 26 fte.) binnen een beleidsomgeving. Binnen drie afdelingen voeren ze de volgende taken uit: overeengekomen cao's worden bij UAW aangemeld, behandeling van verzoeken tot algemeen verbindendverklaring van bedrijfscao's, behandeling aanvragen om verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen (Wet Bpf 2000) en van beroepspensioenregelingen (WVB), onderzoeken uitvoeren die op basis van aangemelde cao's beleidsinformatie leveren aan de bewindslieden en de beleidsdirecties en behandelen van verzoeken tot werktijdverkorting. Met de uitvoering van deze taken zorgt UAW voor effectieve uitvoering van arbeidsvoorwaardenregelgeving en beleidsinformatie op maat. We heten UAW van harte welkom bij KleinLef!

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers