Inloggen
 • Blogs
 • KleinLef
 • INTERVIEW met Aginus Kalis: KleinLef in 2017: nieuwe thema's, nieuwe leden

INTERVIEW met Aginus Kalis: KleinLef in 2017: nieuwe thema's, nieuwe leden

  KleinLef
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door KleinLef 400 dagen geleden

  KLEINLEF in 2017: nieuwe thema’s, nieuwe leden

                                                                                                                                      

  ‘Er zijn geen statuten. We hebben een paar regels, onderlinge afspraken. En we vragen iedereen om een kleine bijdrage. En dat is het dan. De rest komt bij de leden zelf vandaan. KleinLef is een echte coalition of the willing. En het werkt!’

   

  CIBG-directeur Aginus Kalis is opgetogen. Op de dag dat we elkaar spreken is Doc-Direkt als twintigste organisatie lid geworden van KleinLef. Zelf is hij sinds vier maanden een van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur. Hij kent KleinLef sinds zijn aantreden bij het CIBG. Ook de ontwikkeling die KleinLef heeft doorgemaakt, volgde hij van nabij.

   

  Brainstorm 2017

  ‘Als mensen ergens het nut niet van inzien, haken ze af. Dus hebben we onlangs een brainstorm georganiseerd. Wat worden onze speerpunten voor 2017? Waar biedt KleinLef meerwaarde? En dat kunnen ook zaken zijn waar leden niet op zitten te wachten, maar toch mee te maken krijgen. Zoals Blockchain. Nog bijna niemand weet wat blockchain teweeg kan brengen. Een heleboel, is de verwachting. Er lopen nu 25 pilots binnen de Rijksoverheid (zie www.blockchainpilots.nl ). De technologie kan veel impact hebben voor organisaties en processen binnen de Rijksoverheid. Maar wat precies, dat moet de komende tijd duidelijk worden. En daar kan KleinLef een rol in spelen. Daarnaast denk ik dat ‘de klantreis’ de komende jaren een belangrijk thema is. De Customer Journey: hoe wordt de dienstverlening van buitenaf benaderd en beleefd? Bijna elke organisatie is daar wel mee bezig. Het is ook zo’n duidelijke behoefte uit de maatschappij. Alles binnen de Rijksoverheid doen we met een schuin oog naar de gebruiker van de diensten. Die moet centraal staan. Zo moet alles wat we doen binnen KleinLef gericht zijn op leden van KleinLef. Die moeten daar warm van worden, er iets aan hebben. Die moeten er iets van meenemen, maar ook bereid zijn te geven en te participeren.’

   

  ‘Onze drie werkgroepen, DIV&Archivering, HRM en Digitalisering zijn heel belangrijk. Voor de werkgroep DIV&Archivering is het heel interessant dat Doc-Direkt nu lid van KleinLef is. Zij zoeken naar wat digitalisering van archieven de komende 10 jaar gaat betekenen voor de Rijksoverheid. Welke technologieën zijn er? Hoe stappen we over? Dat Doc-Direkt ons daarin kan meenemen, is mooi. Met de digitalisering van organisaties gebeurt er van alles op HRM gebied. Er komen nieuwe functies en oude functies vervallen. Dat heeft gevolgen voor de inrichting en ontwikkeling van organisaties. We zitten in zo’n beweeglijke wereld. Ik denk dat het ontzettend goed is dat organisaties elkaar daarover spreken. Van elkaars positieve of negatieve ervaringen leren. Ervaringen delen, uitwisselen, samen optrekken.’

   

  En ook: samen een vuist maken?

  ‘KleinLef heeft nu tot op het hoogste niveau binnen de rijksdienst zijn werk gedaan. De organisatie wordt echt serieus genomen. We zijn vertegenwoordigd in het Nationaal Beraad van de Digicommissaris en in de Manifestgroep. Iemand van KleinLef kan daar zijn vinger opsteken en zeggen: ’Allemaal leuk en aardig voor grote dienstverleners, maar voor ons gaat dit een stap te ver. Wij hebben andere oplossingen of steun nodig.’ Dus we worden gezien en gehoord. De awareness waar het KleinLef ooit om begonnen was, sorteert effect. Dat is echt een succes. We gaan niet actief de boer op om nieuwe leden te werven, maar geloven in een olievlekwerking. Het NIWO is ook  lid geworden van KleinLef. De directeur is zo enthousiast dat hij binnen IenM als ambassadeur optreedt. Dat enthousiasme moeten we erin houden. Wat er op de werkvloer gebeurt is daarvan een rechtstreeks gevolg. Want in de werkgroepen vindt de kennisuitwisseling plaats. Ik weet niet of je heel veel meer moet doen. De bestuurderstafel is er drie à vier keer per jaar. Iedereen heeft volle agenda’s. Je moet het zo efficiënt mogelijk houden.’

   

  Wat verwacht je in 2017 van de leden?

  ‘We organiseren in 2017 een symposium. Dat bestaat niet zonder actieve deelname van de leden. We hebben een conceptprogramma en kijken of alle leden een korte presentatie over zichzelf kunnen geven. Als leden nog actiever meedoen dan nu al het geval is, kan KleinLef echt een bruisende club worden. En natuurlijk moet het onderwerp er toe doen. Maar vervolgens heb je mensen nodig die bereid zijn de handschoen op te pakken, op een leuke en aansprekende manier. Als je die niet hebt, houdt het op.’

   

  En het CIBG?

  ‘We zijn druk met een enorm digitaliseringstraject. Het CIBG heeft meer dan 30 uitvoerende taken. Die proberen we nu in één workflow te krijgen, het Generiek Primair Proces. Het systeem in aanbouw is bijna klaar en moet vanaf eind 2017 de verschillende taken ondersteunen. Van het afgeven van een groothandelsvergunning en de registratie van dierenartsen tot ons pièce de résistance: het BIG-register. Als we daaruit 330.000 geregistreerde zorgverleners over zetten, moeten we erg goed weten wat we doen. Die twee pilots starten in  2017. In 2018 willen we beginnen met het overzetten van de geschikte taken, dit zal zeker tot 2019 doorgaan.’

   

  Je bent bestuurder van KL en directeur van het CIBG. Kijk je ook ‘bifocaal’?

  ´Dat probeer ik te doen, door onze CIBG-ervaringen binnen KleinLef aan te bieden. Ik denk dat onze HRM afdeling vooroploopt met de meerjarige personeelsplanning, die vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht is. Dat kunnen we zo presenteren. En omgekeerd zijn wij benieuwd naar ontwikkelingen bij anderen, op bijna dezelfde terreinen. Maar ook binnen VWS wisselen we dingen uit. Soms brengen we en soms hebben andere organisatie, zoals de IGZ dingen ontwikkeld. We participeren zo veel mogelijk in netwerken. Maar het houdt ook een keer op. Als je binnen VWS al met allerlei dingen zit, moet je keuzes gaan maken.’

   

  Wat wens je de leden toe voor de toekomst?

  ‘Ik hoop van harte dat we een organisatie kunnen zijn waar mensen met warmte aan denken. En dat ze die warmte vervolgens omzetten in activiteiten gericht op de medeleden van KleinLef. Dat is dus ook een kwestie van gevoel. We zijn heel erg bezig met digitaliseren, maar mensen zijn onvoorstelbaar belangrijk. Met alleen systemen kan je  niets. Dus ik begrijp heel goed dat er angst heerst als mensen hun banen zien verdwijnen, of ernstig zien veranderen. Maar juist door heroriëntatie van de organisatie zal blijken dat toegevoegde waarde aan de systemen verloopt via mensen.’ 

   

  AO Kalis 134 20150312.jpg

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers