Inloggen

Nieuw lid KleinLef: BKWI

  KleinLef
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door KleinLef 14 dagen geleden

  Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) is het 31e lid van KleinLef! BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze bestaan sinds januari 2002. De oprichting van BKWI vloeit voort uit de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) in 2002. BKWI zorgt ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door organisaties gedeeld kunnen worden. Primair werkt BKWI voor UWV, SVB en gemeenten maar waar mogelijk helpen zij ook andere overheidsorganisaties.


  We heten BKWI van harte welkom bij KleinLef!

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers