Inloggen

Over KleinLef

  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 1563
Kleine uitvoeringsorganisaties vinden elkaar in KleinLef. We werken samen aan verbetering van onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden. Dat doen we door: 
 
Kennisdeling
Samenwerking
Vraagbundeling
Belangenbehartiging
 
KleinLef staat voor hergebruik van wat elders al is ontwikkeld en zijn waarde heeft bewezen. Ook zoeken we naar nieuwe passende antwoorden en oplossingen voor de ambities en uitdagingen van kleine uitvoeringsorganisaties. De onderwerpen HRM, Digitalisering en dienstverlening zijn onderwerpen waarvoor KleinLef zich uitdrukkelijk inspant en haar leden ondersteunt.
 
Organisaties vinden elkaar in KleinLef
Vier kleine uitvoeringsorganisaties startten KleinLef in de zomer van 2013 na een bijeenkomst over digitale dienstverlening in het LEF Future center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Vier jaar later is KleinLef gegroeid naar 32 leden, afkomstig van zeven departementen. 
 
Kennisdeling en Samenwerking

Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden doet KleinLef op basis van vier pijlers: kennisdeling, samenwerking, vraagbundeling en belangenbehartiging. De eerste twee pijlers van KleinLef zijn kennisdeling en samenwerking. Betrokken organisaties delen kennis en ervaringen tijdens plenaire bijeenkomsten, in werkgroepen, tijdens bestuurstafels en bij de themabijeenkomsten.

Tijdens de plenaire bijeenkomsten leren de leden elkaars organisaties beter kennen, vertelt een externe spreker over een actueel onderwerp en delen de werkgroepen en het dagelijks bestuur de laatste ontwikkelingen met de andere leden.

Daarnaast heeft KleinLef op dit moment drie werkgroepen: DIV en archivering, HRM en AVG. De werkgroepen Digitalisering en Informatiebeveiliging zijn op dit moment niet meer actief. Meer informatie over de werkgroepen.

Tijdens de bestuurstafels leren de bestuurders van de organisaties elkaar en elkaars organisatie beter kennen. Verder wordt er met elkaar gesproken over de ontwikkeling van KleinLef.

Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten over diverse onderwerpen zoals Zaakgericht Werken, Dienstverleningsconcepten en Integriteit & Informatiebeveiliging.

Via het samenwerkingsplatform werken we ook digitaal met elkaar samen.

Daarnaast delen we vacatures met elkaar op deze website.

Vraagbundeling en Belangenbehartiging

De derde en vierde pijler zijn vraagbundeling en belangenbehartiging. Kleine uitvoeringsorganisaties zijn vaak te klein om in hun eentje een stem te laten horen. Daarom inventariseert en bundelt KleinLef de vraag van haar leden om hun belangen te behartigen.
Belangenbehartiging vindt plaats in de volgende gremia: het Nationaal Beraad van de Digicommissaris, met daaronder de Regieraad Dienstverlening en de Regieraad Gegevens. Ook voeren leden van het dagelijks bestuur regelmatig overleg met de CIO's van de betrokken departementen, met de rijks-CIO en met andere relevante departementale contactpersonen. Daarnaast werkt KleinLef samen met de Manifestgroep: het samenwerkingsverband voor grote uitvoeringsorganisaties.  
 
Lid worden

Alle uitvoeringsorganisaties tot ongeveer 500 fte kunnen zich als lid aansluiten. Leden bepalen zelf in welke initiatieven van KleinLef ze participeren. Gezamenlijk zorgen ze voor de benodigde basisinfrastructuur, zoals hun vertegenwoordiging in relevante gremia en organisatieondersteuning. De activiteiten van KleinLef worden bekostigd uit jaarlijkse bijdragen van de leden, die volgens een vaste verdeelsleutel, afhankelijk van de grootte in fte, wordt vastgesteld. Heb je interesse of een vraag? Stuur een e-mail naar info@kleinlef.nl en we nemen contact met je op. 

Dagelijks bestuur en secretariaat
Het dagelijks bestuur coördineert de verschillende activiteiten, bereidt de periodieke plenaire bijeenkomsten van de leden inhoudelijk voor en heeft zitting in diverse externe gremia, te weten het Nationaal beraad van de Digicommissaris en twee daaronder gepositioneerde Regieraden en de Manifestgroep. Ook voert het dagelijks bestuur overleg met vertegenwoordigers van departementen zoals bijvoorbeeld de CIO's. 
 
Het dagelijks bestuur van KleinLef bestaat uit:
 
 
   
 Foto Michel Smithuis.jpg  
 
Michel Smithuis
Voorzitter Dagelijks Bestuur KleinLef
Directeur NRGD
 
 AndreRegtop_6385.jpg  
 
André Regtop
Lid Dagelijks Bestuur KleinLef
Directeur ICTU
 
IMG_20180104_085607_resized_20180104_085621851.png  
 
Gerrit Jan Olthoff
Directeur NIWO
Lid dagelijks bestuur KleinLef
 
044 AO Maas 20170818.jpg  
 
Rhodia Maas 
Directeur RvIG
Lid dagelijks bestuur KleinLef
 
Secretariaat
Het secretariaat adviseert en ondersteunt het dagelijks bestuur van KleinLef. Het organiseert en bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Het houdt overzicht op de genomen besluiten en onderhoudt de contacten met belangrijke stakeholders (interne en externe communicatie).
 

Secretaris

Ellis Lamfers
Secretaris KleinLef