Inloggen

Werkgroepen

  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 532

Kennisdeling en samenwerking zijn belangrijke pijlers voor KleinLef. Om daar vorm aan te geven, is KleinLef gestart met werkgroepen. Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroepen kunnen vakgenoten kennis en ervaring uitwisselen en samen werken aan oplossingen voor gemeenschappelijke vraagstukken. Interesse in één van deze werkgroepen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@kleinlef.nl

Werkgroep DIV en archivering
Werkgroep waarin professionals kennis en ervaring delen over DIV en archivering. Voorbeelden van onderwerpen zijn (digitale) archivering, selectiedocumenten en substitutie.

Werkgroep HRM 
Werkgroep waarin professionals kennis en ervaring delen over HRM. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals mobiliteit en het Functiegebouw Rijk.

Werkgroep waarin professionals kennis en ervaringen delen over digitalisering en zaakgericht werken. Er wordt gekeken naar het aanbod van de verschillende aanbieders van digitale systemen en kennis gedeeld over de aanpak van digitalisering binnen de organisaties.
 
Werkgroep waarin professionals kennis en ervaringen delen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het doel van de werkgroep is een praktische handreiking te geven voor de implementatie van de AVG en kennis en ervaringen uit te wisselen en indien mogelijk samen te werken.